penningmeester gezocht

20-01-2023

Na met veel toewijding de vereniging te hebben ondersteund gaat penningmeester Menno Sas ons bestuur verlaten. Officieel eindigt zijn termijn op de ALV van 28 maart 2023. Hij wil zijn opvolger graag voor of na die tijd inwerken.

We zoeken iemand die:

  • zorgt voor de financiële verantwoording (begroting en jaarverslag) inclusief het innen van de jaarlijkse contributie;
  • mede contactpersoon is voor de bewindvoerder van erfenis mevrouw Krantz;
  • contact onderhoudt met de bank en betalingen verricht;
  • samen met de voorzitter en de secretaris de ALV voorbereidt;
  • affiniteit heeft met de Leidse Hout en de vele activiteiten die daarin plaatsvinden;
  • meedenkt over het beleid van onze vereniging (in de vorm van jaar- en beleidsplannen e.d.)

Het tijdsbeslag dat met het penningmeesterschap is gemoeid bedraagt gemiddeld twee uur per week. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen.

Zie ook de pagina De Vereniging met daar o.a. informatie over de samenstelling van het bestuur; de verslagen van ALV’s van onze vereniging (met momenteel circa 370 leden); de jaarplannen; het beleidsplan; het beheerplan; de rijke historie van dit gemeentelijk monument, onze (gezonde) financiën; rapportages van de vele activiteiten in en voor het park.

Liever eerst een persoonlijk gesprek?

Neem dan contact op met onze voorzitter Marlene Simoons, 06-2298 5939 of via marlenesimoons@xs4all.nl of met Menno Sas via mennosas@gmail.com

Belangstelling?

Graag aanmelden bij het bestuur via info@vriendenvandeleidsehout.nl voor 7 maart 2023.